Usługi Ekologiczne

Witamy!

Trafiłeś na stronę firmy "Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski" zajmującej się przede wszystkim pomocą dla lokalnych Samorządów, Inwestorów oraz Przedsiębiorstw prywatnych pracujących na rzecz rozwoju regionalnego. Jednostki te mają jednocześnie na uwadze piękno i unikatowość świętokrzyskiej przyrody, a także jej niezwykłe walory krajobrazowe.

Pogodzenie tych dwóch działalności często wydaje się być niemożliwe. Jednak odpowiednia wiedza biologiczna z zakresu ochrony przyrody, znajomość rozwiązań formalno-prawnych, jak również wyrozumiałość dla każdego człowieka sprawiają, że z pozoru antagonistyczne nastawienie działalności infrastrukturalnej oraz ochrony przyrody zanika i obie te sfery stają się sobie bardzo bliskie. Nasze życie uzależnione jest od zasobów przyrodniczych, w związku z tym należy o nie bezsprzecznie dbać. Trzeba jednak pamiętać o kompromisach, na których zbudowane jest życie!

Oferta naszej Firmy zbudowana jest według zasady:

"przyroda dla człowieka, człowiek dla przyrody"

Oferujemy różnego rodzaju opracowania i usługi:

 • ekspertyzy i opinie przyrodnicze
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • inwentaryzacje dendrologiczne
 • waloryzacje przyrodnicze
 • plany ochrony obszarów chronionych
 • oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), będące integralną częścią raportów oddziaływania na środowisko
 • KIP - Karta Informacji Przedsięwzięcia
 • monitoring przyrodniczy (fauny, flory, siedlisk)
 • zdjęcia fitosocjologiczne
 • Uproszczone Plany Urządzania Lasów
 • opracowania GIS (Systemy Informacji Geograficznej)
 • tworzenie map tematycznych
 • szkolenia i wykłady z zakresu europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 oraz ochrony przyrody;
 • szkolenia i wykłady z zakresu rozpoznawania roślin i siedlisk przyrodniczych;
 • usługi z zakresu zabiegów ochrony czynnej (wycinka, koszenie)
 • zwalczanie gatunków inwazyjnych
 • translokacje gatunków chronionych (fauny i flory)
 • obrazowania lotnicze niskiego pułapu: zdjęcia ukośne, ortomozaiki
 • szacunki brakarskie
/*zeby bylo tlo*/