Usługi Ekologiczne

O nas

Firma "Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski" prowadzona przez dr. Alojzego Przemyskiego zajmuje się opracowaniami o charakterze ekologiczno-ochroniarskim. Działając przede wszystkim na terenie województwa świętokrzyskiego dbamy o dobro rodzimej przyrody, która jest unikatowa na skalę całego kraju i nierzadko ustępująca. Jej poszczególne elementy (grzyby, rośliny, zwierzęta, siedliska przyrodnicze) coraz częściej uznawane są za zagrożone wymarciem i prawnie chronione. Godzimy przy tym jednocześnie interesy człowieka, który pragnie budować i rozwijać swoje własne przedsiębiorstwa usługowe, handlowe, czy produkcyjne. Umożliwiamy także lokalnym władzom samorządowym i Inwestorom rozwój infrastrukturalny naszego województwa.

Nasza firma jest niewielka, licząca tylko 10 osób, aczkolwiek posiadająca olbrzymi potencjał. Jesteśmy wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, silnie związanymi z kieleckim ośrodkiem naukowym. Zajmujemy się badaniami geobotanicznymi całej Wyżyny Małopolskiej (florystyka, fitosocjologia, ekologia) stosując przy tym metody Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Od początku swojego istnienia "Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski" ściśle współpracują z jednostkami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi Firmami zajmującymi się bezpośrednio lub pośrednio ochroną przyrody i środowiska.