Usługi Ekologiczne

Wykonane zlecenia

Natura 2000

2022 2021 2020 2019 2018 2016 2013 2012 2011 2010 2008 2007

Parki Narodowe

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Parki Krajobrazowe

2019 2018 2017 2010 2009 2008 1996 1995 1994

Obszary Chronionego Krajobrazu

2015 2014 2013

Rezerwaty

2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2007 2006 2005 2003 2001 2000 1999 1998 1997 1994

Inwentaryzacje przyrodnicze gmin

2008 2006 2004 2001 2000 1999 1998 1997 1995 1994

Inwentaryzacje siedliskowe - Lasy Państwowe

2011 2010 2007

Ekspertyzy przyrodnicze, opinie przyrodnicze, raporty ocen oddziaływania na środowisko, monitoring przyrodniczy i inne zlecenia

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Zabiegi ochrony czynnej

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

 

Zabiegi ochrony czynnej

2022 r.

 1. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego [Gmina Sędziszów]

2021 r.

 1. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego [Gmina Sędziszów]

2020 r.

Na górę strony

 1. Wykonanie działań ochronnych (karczowanie, wycinka, koszenie) na siedliskach kserotermicznych na obszarach Natura 2000: Chodów-Falniów PLH120063, Cybowa Góra PLH120049, Giebułtów PLH120051, Grzymałów PLH120053, Kaczmarowe Doły PLH120062, Kalina-Lisiniec PLH120007, Kalina Mała PLH120054, Komorów PLH120055, Poradów PLH120072, Pstroszyce PLH120073, Sławice Duchowne PLH120074, Uniejów Parcele PLH120075 oraz Widnica PLH120076. [RDOŚ Kraków]
 2. Pielęgnacja przesadzonych roślin chronionych oraz roślin żywicielskich dla chronionych gatunków motyli, w związku z realizacją Kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku od granicy woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego - węzeł drogowo - kolejowy w Skarżysku - Kamienna. [GDDKiA Oddział w Kielcach]
 3. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego [Gmina Sędziszów]

2019 r.

Na górę strony

 1. Pielęgnacja przesadzonych roślin chronionych oraz roślin żywicielskich dla chronionych gatunków motyli, w związku z realizacją Kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku od granicy woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego - węzeł drogowo - kolejowy w Skarżysku - Kamienna. [GDDKiA Oddział w Kielcach]
 2. Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody:Góry Pieprzowe. [RDOŚ Kielce]
 3. Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody:Wąwóz w Skałach. [RDOŚ Kielce]
 4. Usuwanie drzew i krzewów w obszarach Natura 2000 Lasy Sobiborskie PLH060043 i Ostoja Parczewska PLH060107 [RDOŚ Lublin]

2018 r.

Na górę strony

 1. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie na powierzchniach zlokalizowanych w Nadleśnictwie Daleszyce, w Leśnictwach Cisów, Marzysz - usuwanie drzew i krzewów oraz koszenie trzciny. [Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych]
 2. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Ostoja Przedborska na powierzchniach zlokalizowanych w Nadleśnictwie Włoszczowa, w Leśnictwach Lasocin i Zabrody oraz w Nadleśnictwie Przedbórz w Leśnictwie Bobrowniki. [RDOŚ Kielce]
 3. Pielęgnacja przesadzonych roślin chronionych oraz roślin żywicielskich dla chronionych gatunków motyli, w związku z realizacją Kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku od granicy woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego-węzeł drogowo - kolejowy w Skarżysku-Kamienna". [GDDKiA Oddział w Kielcach]
 4. Wykonanie działań ochrony czynnej - część 1: Góra Miedzianka, Góra Zelejowa, Góra Rzepka. [RDOŚ Kielce]
 5. Wykonanie działań ochrony czynnej - część 2: Góry Pieprzowe. [RDOŚ Kielce]
 6. Wykonanie działań ochrony czynnej - część 3: Murawy Dobromierskie. [RDOŚ Kielce]
 7. Wykonanie działań ochrony czynnej - część 4: Skorocice. [RDOŚ Kielce]
 8. Wykonanie działań ochrony czynnej - część 5: Skowronno, Winiary Zagojskie, Góry Wschodnie, Przęślin, Krzyżanowice, Owczary. [RDOŚ Kielce]
 9. Wykonanie działań ochrony czynnej - część 6: Wzgórza Sobkowskie. [RDOŚ Kielce]
 10. Wykonanie działań ochrony czynnej - część 7: Wąwóz w Skałach. [RDOŚ Kielce]
 11. Wykonanie prac minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji pn. "Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województwa mazowieckiego / świętokrzyskiego-węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku Kamiennej" na chronione gatunki flory i fauny"; etap III. [GDDKiA w Kielcach]

2017 r.

 1. Wykonanie usługi polegającej na ręcznym koszeniu łąki wraz z uprzątnięciem terenu koszenia.[GDDKiA o. Kielce]
 2. Wykonanie prac minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji pn. "Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województwa mazowieckiego / świętokrzyskiego-węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku Kamiennej" na chronione gatunki flory i fauny"; etap II. [GDDKiA w Kielcach]

2016 r.

 1. Wykonanie prac minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji pn. "Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województwa mazowieckiego / świętokrzyskiego-węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku Kamiennej" na chronione gatunki flory i fauny"; etap I. [GDDKiA o. Kielce]

2015 r.

 1. Wykonanie działań minimalizujących mających na celu przesadzenie 3 gatunków roślin chronionych. [GDDKIA o. Kielce]

Na górę strony

Ekspertyza, opinia przyrodnicza, raport oddziaływania na środowisko monitoring przyrodniczy i inne zlecenia

Spośród kilkudziesięciu opinii przyrodniczych wykonanych przez "Usługi Ekologiczne" najistotniejszymi wydają się być ekspertyzy dotyczące wpływu budowy lub rozbudowy tras szybkiego ruchu (często obwodnic) w województwie świętokrzyskim oraz rozszerzenia terenów górniczych kopalń (kamieniołomów) na szatę roślinną. Wykonano następujące zlecenia:

2022 r.

Na górę strony

 1. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru złoża "Ruda Kościelna", gmina Ćmielów; GEOEKO Ochrona środowiska i planowanie przestrzenne Marcin Korban
 2. Inwentaryzacja przyrodnicza (droga wojewódzka nr 777 i 759); Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
 3. Inwentaryzacja drzew na działce nr 863/1 wraz z przygotowaniem wniosków na wycinkę; Palko Sp. z o.o.
 4. Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350 - 119+000 na terenie miasta Jasła, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. Podkarpackie - Etap I i II; Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 5. Usługa wykonania specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewienia wraz z przygotowaniem wniosków do gminy o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę - Rejon Łomża. [GDDKiA w Białymstoku]
 6. Monitoring oddziaływania inwestycji pn: Eksploatacja wapieni jurajskich ze złoża "Lipkowa Góra". [Polskie Górnictwo Skalne "Minerał" Artur Widłak]
 7. Wykonanie przeglądu zadrzewienia na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Kraśniku; [GDDKiA w Lublinie]

2021 r.

Na górę strony

 1. Opinia przyrodnicza dotycząca działań na rzece Mierzawa w miejscowości Boleścice. [Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Wimar]
 2. Monitoring oddziaływania inwestycji pn: Eksploatacja wapieni jurajskich ze złoża "Lipkowa Góra". [Polskie Górnictwo Skalne "Minerał" Artur Widłak]
 3. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, karty informacyjnej przedsięwzięcia dla zadania Rozbudowa drogi krajowej nr 48 w gminie Tomaszów Mazowiecki [Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek]
 4. Szacowanie drzew na pniu.Usługa dendrologiczna [ORLEN Budonaft Sp. z o.o.]
 5. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru złoża "Ruda Kościelna", gmina Ćmielów [GEOEKO Ochrona środowiska i planowanie przestrzenne Marcin Korban]
 6. Opinia dendrologiczna [Gmina Wodzisław]
 7. Wykonanie corocznego przeglądu zadrzewienia: Rejon Kraśnik, Rejon Janów Lubelski. [GDDKiA w Lublinie]
 8. Ocena zanieczyszczenia powietrza na podstawie zawartości siarki i metali ciężkich w porostach [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]
 9. Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Wydobywanie piasku z rzeki Wisły wraz z jego składowaniem na prawym brzegu w miejscowości Sandomierz - Koćmierzów [TRANS-KOP Agnieszka Stradomska]
 10. Usługa wykonania specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewienia wraz z przygotowaniem wniosków do gminy o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę - Rejon Łomża. [GDDKiA w Białymstoku]
 11. Usługa wykonania specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewienia wraz z przygotowaniem wniosków do gminy o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę - Rejon Bielsk Podlaski. [GDDKiA w Białymstoku]
 12. Inwentaryzcja przyrodnicza na terenie gminy Alwernia [Polskie Koleje Linowe]; Zakopane
 13. Ocena dotycząca bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem dla obszaru sołectwa Wszachów na terenie gminy Baćkowice planowanego do wyłączenia spod ochrony [Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o.]

2020 r.

Na górę strony

 1. Wykonanie inwentaryzacji i przygotowanie wniosków do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew. [UNIBEP S.A.]
 2. Monitoring oddziaływania inwestycji pn: Eksploatacja wapieni jurajskich ze złoża "Lipkowa Góra". [Polskie Górnictwo Skalne "Minerał" Artur Widłak]
 3. Usługi Specjalisty ds. Ochrony Środowiska… "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województw mazowieckiego/świętokrzyskiego - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamienna". [BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski]
 4. Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru złoża "Ruda Kościelna", gmina Ćmielów. [GEOEKO Ochrona środowiska i planowanie przestrzenne Marcin Korban]
 5. Wykonanie corocznego przeglądu zadrzewienia: Rejon Kraśnik, Rejon Janów Lubelski. [GDDKiA w Lublinie]
 6. Usługi Specjalisty ds. Ochrony Środowiska… "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województw mazowieckiego/świętokrzyskiego - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamienna". [BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski]
 7. Opinia dendrologiczna dotycząca 10 sztuk drzew Jesion wyniosły Fraxinus excelsior w miejscowości Jaronowice. [Gmina Nagłowice]
 8. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu objętego potencjalnymi wpływami kopalni granitu Kamienna Góra - Celiny w związku z planowanym poszerzeniem eksploatacji złoża wapienia jurajskiego Celiny. [Kopalnia Granitu Kamienna Góra - Celiny Sp. Z o.o.]
 9. Usługa wykonania specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewienia wraz z przygotowaniem wniosków do gminy o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę - Rejon Bielsk Podlaski. [GDDKiA w Białymstoku]
 10. Usługa wykonania specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewienia wraz z przygotowaniem wniosków do gminy o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę - Rejon Łomża. [GDDKiA w Białymstoku]
 11. Wykonanie inwenataryzacji przyrodniczej wybranych, cennych przyrodniczo terenów miasta Kielce. Doliny rzeczne.[GMINA KIELCE]

2019 r.

Na górę strony

 1. Monitoring oddziaływania inwestycji pn: Eksploatacja wapieni jurajskich ze złoża "Lipkowa Góra". [Polskie Górnictwo Skalne "Minerał" Artur Widłak]
 2. Inwentaryzacja przyrodnicza dla Kopalni Wapienia Małogoszcz. [Stowarzyszenie Kieleckie Towarzystwo Naukowe]
 3. Usługi Specjalisty ds. Ochrony Środowiska… "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województw mazowieckiego/świętokrzyskiego - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamienna". [BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski]
 4. Inwentaryzacja zieleni na trasie przebudowanej sieci gazowej ś/c DN 400 w pasie drogowym ulic Warszawska, Generała Sikorskiego, Nowaka Jeziorańskiego oraz Radomskiej w Kielcach. [PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE DANKOP Daniel Miś ]
 5. Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach" wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze i różnorodność biologiczną. [Przedsiębiorstwo Usługowe Ekoprojekt Marek Fice]
 6. Inwentaryzacja roślinności w zbiorniku wodnym Pasternik w Starachowicach. [WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.]
 7. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z waloryzacją pod potrzeby strzelnicy Academy Green Point. [Gmr Cargo Roland Oczkowski]
 8. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka. [Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS]
 9. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: "Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku od skrzyżowania z DP4349E w km 1+222 do skrzyżowania z DG 116649" w km 3+608. [Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS]
 10. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: "Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych". [Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS]
 11. Usługa wykonania specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewienia wraz z przygotowaniem wniosków do gminy o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę - Rejon Bielsk Podlaski. [GDDKiA w Białymstoku]
 12. Usługa wykonania specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewienia wraz z przygotowaniem wniosków do gminy o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę - Rejon Łomża. [GDDKiA w Białymstoku]
 13. Wykonanie corocznego przeglądu zadrzewienia: Rejon Kraśnik, Rejon Janów Lubelski. [GDDKiA w Lublinie]
 14. Wykonanie inwenataryzacji przyrodniczej wybranych, cennych przyrodniczo terenów miasta Kielce. [GMINA KIELCE]

2018 r.

Na górę strony

 1. Wykonanie raportu z oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana lasu na użytek rolny"
 2. Inwentaryzacja przyrodnicza pod potrzeby budowy ogrodzenia wokół Dębu "Bartek", etap II.[ebe SUDIO Pracownia Architektoniczna]
 3. Monitoring oddziaływania inwestycji pn: Eksploatacja wapieni jurajskich ze złoża "Lipkowa Góra". [Polskie Górnictwo Skalne "Minerał" Artur Widłak]
 4. Usługa wykonania specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewienia wraz z przygotowaniem wniosków do gminy o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę - Rejon Bielsk Podlaski [GDDKiA w Białymstoku]
 5. Usługa wykonania specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewienia wraz z przygotowaniem wniosków do gminy o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę - Rejon Łomża [GDDKiA w Białymstoku]
 6. Inwentaryzacja przyrodnicza dla Kopalni Wapienia Małogoszcz. Cz. II. [Stowarzyszenie Kieleckie Towarzystwo Naukowe]
 7. “Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna", część za 2018 r.[Związek Gmin Krynicko-Popradzkich]
 8. Nadzór przyrodniczy "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego - Strefa B i C. [ANNA-BUD Sp.z o.o.]
 9. Usługi Specjalisty ds. Ochrony Środowiska… "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województw mazowieckiego/świętokrzyskiego - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamienna". [BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski]
 10. Ekspertyza dendrologiczna. [Dom Kultury we Włoszczowie]
 11. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z oceną oddziaływania w ramach zadania: Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9". [GDDKiA Oddział w Kielcach]
 12. Raport o oddziaływanie na środowisko dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy w miejscowości Michałów". [Biuro Konsultingowo-Doradcze "Euroekspert" Jacek Seweryński]
 13. Opinia przyrodnicza drzew przeznaczonych do wycinki w związku z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0322t w miejscowości Huta Podłysica. [Powiat Kielecki]
 14. Inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji w Kielcach przy ul. Wrzosowej (GUM). [Przedsiębiorstwo Usługowe Ekoprojekt Marek Fice]

2017 r.

Na górę strony

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza dla Kopalni Wapienia Małogoszcz. [Stowarzyszenie Kieleckie Towarzystwo Naukowe]
 2. Monitoring oddziaływania inwestycji pn: Eksploatacja wapieni jurajskich ze złoża "Lipkowa Góra" [Polskie Górnictwo Skalne "Minerał" Artur Widłak]
 3. Raport o oddziaływanie na środowisko (część przyrodnicza) dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie istniejącego zakładu przeróbczego oraz poszerzenia eksploatacji złoża"Radkowice Podwole i Kowala Mała" [Lafarge Kruszywa i Beton Sp. Z o.o.]
 4. Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu w Parku w Chlewicach.[CONTEK PROJEKT Andrzej Met]
 5. Przygotowanie wniosków do gminy o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę. [GDDKiA w Białymstoku]
 6. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów-Węchadłów wraz z budową obwodnicy w miejscowości Michałów".[Biuro Konsultingowo-Doradcze "Euroekspert" Jacek Seweryński]
 7. Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. "Budowa obwodnicy miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756".[Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS]
 8. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z oceną na potrzeby projektowanej fermy drobiu w miejscowości stare nadratowo gmina Żuromin [Pectore-Eco Sp. z o.o.]
 9. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników [Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]
 10. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia "Wydobywanie żwiru i piasku w pasie szlaku żeglownego rzeki Wisły [Firma Handlowo-Usługowo-Budowlana "Rzeka" s.c. Wanda Mądra, Jan Mądry, Radosław Mądry]
 11. Waloryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji: Przebudowa drogi leśnej nr 127 na terenie Leśnictwa Królewiec [Stolbud Justyna Rybak]
 12. Waloryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji: Budowa dojazdu do wieży p. poż. Czarnca [Stolbud Justyna Rybak]
 13. Waloryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji: Budowa dojazdu do wieży p.poż. Wola Świdzińska [Stolbud Justyna Rybak]
 14. Waloryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji: Budowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Lasocin nr 7 wg DSD [Stolbud Justyna Rybak]
 15. Uproszczona opinia przyrodnicza dotycząca wpływu planowanego przedsięwzięcia pn. "Polonez Gate" w Odrowążu na środowisko przyrodnicze i różnorodność biologiczną [Przedsiębiorstwo Usługowe Ekoprojekt Marek Fice]
 16. Waloryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji: Budowa drogi leśnej nr DR/27/3 w leśnictwie Janów i Smolarnia [Stolbud Justyna Rybak]
 17. Waloryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji: Budowa drogi leśnej na terenie leśnictwa Wąsosz [Stolbud Justyna Rybak]
 18. Przeprowadzenie wykładu edukacyjnego pt "Rośliny sprzymierzeńcami człowieka" [Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu Miasta i Gminy Sędziszów]
 19. Inwentaryzacja przyrodnicza na terenach przeznaczonych pod budowę dostrzegalni przeciwpożarowych na terenie nadleśnictwa Starachowice, leśnictwa Majówka, leśnictwa Kutery, nadleśnictwa Marcule w celu oceny wpływu inwestycji na różnorodność biologiczną i środowisko [INFRA-TEL Sp. z o.o. ]
 20. Ocena zanieczyszczenia powietrza na podstawie zawartości siarki i metali ciężkich w porostach [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]
 21. Usługa wykonania specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewienia - Rejon Łomża [GDDKiA w Białymstoku]
 22. Inwentaryzacja roślin, zbiorowisk roślinnych i ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych na przebiegu linii wysokiego napięcia [SOLID Eco]
 23. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Nowa Słupia -etap 2 [Gmina Nowa Słupia]
 24. Waloryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji: Przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Słowik nr 220/527 [Stolbud Justyna Rybak]
 25. Waloryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji: Budowa drogi leśnej nr DR/10/9 na terenie leśnictwa Trębowiec [Stolbud Justyna Rybak]
 26. Inwentaryzacja przyrodnicza pod potrzeby budowy ogrodzenia wokół Dębu "Bartek" [ebe SUDIO Pracownia Architektoniczna]
 27. Usługa wykonania specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewienia - Rejon Bielsk Podlaski [GDDKiA w Białymstoku]
 28. Ocena zanieczyszczenia powietrza na podstawie zawartości siarki i metali ciężkich w porostach [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]
 29. “Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna" - część za 2017 r.[Związek Gmin Krynicko-Popradzkich]
 30. Waloryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji: Budowa drogi leśnej nr 37 w leśnictwie Janów i Smolarnia w Docelowej Sieci Dróg na terenie leśnictwa Cisów i Sieraków [Stolbud Justyna Rybak]
 31. Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. Tychów Stary- Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice" [Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS]

2016 r.

Na górę strony

 1. Raport o oddziaływanie na środowisko (część przyrodnicza) dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie istniejącego zakładu przeróbczego oraz poszerzenia eksploatacji złoża"Radkowice Podwole i Kowala Mała" [Lafarge Kruszywa i Beton Sp. Z o.o.]
 2. KIP dla przedsięwzięcia Wydobywanie kamienia żwiru piachu z rzeki Wisły w miejscowości Winnica. [RM HYDROWORKS]
 3. Inwentaryzacja przyrodnicza [Zakład Produkcji Nawozów Organicznych i Wydobycia Piasku Z.W.P. "Mosty"]
 4. Wykonanie map topograficznych aglomeracji Kunów [Gmina Kunów]
 5. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji [PROFOX]
 6. Waloryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji...droga leśna nr 20 na terenie leśnictwa Trzemosna i Cisów [Stolbud Justyna Rybak]
 7. Inwentaryzacja przyrodnicza inwestycji "Budowa kładki dla pieszych… w msc Daleszyce "[PROFOX]
 8. Ekspertyza dendrologiczna pomników przyrody [Gmina Włoszczowa]
 9. Opinia przyrodnicza wraz z koncepcją nasadzenia drzew i krzewów…Wąwóz Dule z Jaskinią Zbójecką [Gmina Łagów]
 10. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej w leśnictwie Smolarnia [Stolbud Justyna Rybak]
 11. Inwentaryzacja przyrodnicza herpetofauny [GDDKiA o. Kielce]
 12. Waloryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej w leśnictwie Rzepin [Stolbud Justyna Rybak]
 13. Część przyrodnicza do raportu oddziaływania na środowisko do zadania eksploatacja piasku ze złoża Kupimierz [GEOSERVICE MASTERNAK]
 14. Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n. "Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososina" [ŚZMiUW Kielce]
 15. Usługa wykonania specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewienia. Rejon Łomża, Bielsk Podlaski [GDDKiA w Białymstoku]
 16. Wykonanie wewnętrznej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko [Nadleśnictwo Starachowice]
 17. Wewnętrzna ocena oddziaływania…Budowa drogi leśnej "Strażowej" w leśnictwie Jasieniec [Stolbud Justyna Rybak]
 18. Waloryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji...droga leśna nr 526/220 na terenie leśnictwa Skarżysko Książęce i Majdów [Stolbud Justyna Rybak]
 19. Waloryzacja przyrodnicza wraz z oceną wpływu inwestycji...droga leśna nr 593/220 na terenie leśnictwa Budki [Stolbud Justyna Rybak]
 20. Wewnętrzna ocena oddziaływania…Budowa drogi leśnej nr I-1;141 w leśnictwie Klepacze i Myszki oraz drogi leśnej nr I-A,II-H w leśnictwie Lubienie i Lipie [Stolbud Justyna Rybak]
 21. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Nowa Słupia - etap 1 [Gmina Nowa Słupia]
 22. Inwenatryzacja sztay roślinnej do zadania "BUDOWA OŚRODKA WYPOCZYNKOWO-KONFERENCYJNEGO W SOKOŁOWIE" [Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach]
 23. Wykonanie uproszczonych planów urządzania oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu [Powiat Dębicki]
 24. Wykonania ekspertyzy dendrologicznej [Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie]

2015 r.

Na górę strony

 1. Monitoring fauny epigeicznej ekosystemów leśnych w zlewniach Stacji Bazowych ZMŚP w roku 2015
 2. Koncepcja zagospodarowania zbiornika wodnego Mosty I.[Zakład Produkcji Nawozów Organicznych i Wydobycia Piasku Z.W.P. „Mosty”]
 3. Przygotowanie map w GIS. [ECHO Environmental Group]
 4. Wykonanie monitoringu siedlisk 6410 oraz 6230 w sezonie wegetacyjnym 2015 w obszarze Natura 2000 Suchy Młyn. [RDOŚ Katowice]
 5. Opinia uwarunkowań przyrodniczych budowy drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachów. [Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Ochrony Przyrody]
 6. Inwentaryzacja gatunków chronionych i roślin żywicielskich na węźle drogowym S7 Skarżysko-Książęce. [GDDKIA o. Kielce]
 7. Inwentaryzacja dendrologiczna do wniosku o usunięcie drzew
 8. Przeprowadzenie inwentaryzacji terenowej zadrzewień i zakrzaczeń przeznaczonych do wycinki w odcinku międzywala Wisły(odcinek: od Nowego Korczyna do M. Tarnobrzeg włącznie), na potrzeby sporządzenia tzw. operatów dendrologicznych w ramach realizacji programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Krakowie [Pectore-Eco Sp. z o.o.]
 9. Waloryzacja przyrodnicza w zakresie oceny wpływu inwestycji budowy drogi leśnej w leśnictwie Jeziórko, Nadleśnictwo Ostrowiec Św
 10. Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososina na terenie gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn w zakresie danych przyrodniczych-etap I. [ŚZMiUW Kielce]
 11. Uzupełnienie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby Raportu... "Bukowa III"

2014 r.

Na górę strony

 1. Monitoring siedlisk przyrodniczych zróżnicownych inwestycji w Jura Park za 2013 r.
 2. Wykonanie map topograficznych. [Gmina Kunów]
 3. Wykonanie map oraz części tekstowej dotyczącej siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin do publikacji [TBOP, Kielce]
 4. Monitoring terenowy siedlisk. [PAN]
 5. Monitoring terenowy gatunku arnika górska Arnica montana. [PAN]
 6. Waloryzacja przyrodnicza terenu inwestycji  pn. "Budowa drogi nr 74  w leśnictwie Łukawa Nadleśnictwo Łagów".
 7. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu górniczego złoża Szczukowskie Górki 2.
 8. Wniosek o zniszczenie gatunków.
 9. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników ARiMR.

2013 r.

Na górę strony

 1. Monitoring siedlisk przyrodniczych zróżnicownych inwestycji w Jura Park za 2012 r.
 2. Inwentaryzacja mykologiczna na terenie planowanego stoku narciarskiego, zaplecza techniczno-gastronomicznego oraz sezonowego parkingu w Jura Park w Bałtowie.
 3. Opinia przyrodnicza ze wstępną oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy znamionowej zainstalowanej do 2 MW w gminie Pińczów.
 4. Wykonanie analizy oddziaływań Cementowni Małogoszcz na zasoby przyrodnicze w sąsiadujących obszarach chronionych.
 5. Sporządzenie opracowania Gospodarka zielenią dla projektu Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
 6. Przeniesienie gatunków chronionych z terenu inwestycji Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
 7. Waloryzacja przyrodnicza drogi leśnej w Leśnictwie Gadka.
 8. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z opinią dotyczącą terminu realizacji prac związanych z remontem grobli czołowej na zbiorniku wodnym w Biadaszku
 9. Inwentaryzacja drzew i krzewów na wybranych działkach w obrębie Radlin, gm.Górno.
 10. Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia p.n. Budowa 2 elektrowni wiatrowych o mocy 800 kW każda.
 11. Inwentaryzacja przyrodnicza/ farma fotowoltaniczna/Mosty.
 12. Szkolenia terenowe dla pracowników ARiMR.
 13. Waloryzacja przyrodnicza terenu inwestycji pn. "Budowa drogi leśnej nr 73 w Leśnictwie Łukawa i drogi nr 82 w Leśnictwie Bardo".
 14. Waloryzacja przyrodnicza terenu inwestycji pn. "Przebudowa drogi leśnej nr 62 w Leśnictwie Orłowiny-Widełki".
 15. Opinia przyrodnicza oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej: Budowa drogi leśnej nr 116w leśnictwie Mokra Nadl. Stąporków.
 16. Przeprowadzenie kontroli w zakresie zgodności prowadzenia prac z wytycznymi w zakresie ochrony przyrody (budowa stoku narciarskiego w Bałtowie).
 17. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: "Montaż instalacji fotowoltaicznej…".
 18. Część przyrodnicza do Raport oddziaływania na środowisko eksploatacji złożamargli i wapieni "Leśnica-Małogoszcz".
 19. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla rekomendowanego wariantu (6-4-b) przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S-74 na odcinku Cedzyna - Łagów-Jałowęsy w sezonie wegetacyjnym i lęgowym 2013" w zakresie flory, siedlisk przyrodniczych i grzybów.

2012 r.

Na górę strony

 1. Uwarunkowania przyrodnicze wokół kopalni odkrywkowej wapieni i margli jurajskich Leśnica-Małogoszcz (gm. Małogoszcz, woj. świętokrzyskie). Stan na wrzesień 2012 r.
 2. Waloryzacja przyrodnicza terenu inwestycji pn. "Odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla obiektów Rudniki i Modliborzyce w zlewni rzeki Modliborki, gm. Baćkowice, woj. świętokrzyskie". 2012.
 3. Opinia dotycząca wpływu na środowisko przyrodnicze przedsięwzięcia pn.: "Zmiana sposobu użytkowania części projektowanego budynku stacji diagnostycznej pojazdów na warsztat samochodowy w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej, na działce nr ewid. 39-obręb 0013". 2012.
 4. Waloryzacja przyrodnicza terenu inwestycji pn. "Budowa osiedla domków jednorodzinnych wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą w miejscowości Radlin, gmina Górno". 2012.
 5. Opinia przyrodnicza dotycząca przebudowy dróg leśnych nr 122, 123, 124 w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka, Leśnictwo Radoszyce. 2012.
 6. Opinia przyrodnicza dotycząca przebudowy drogi leśnej nr 56 w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka, leśnictwo Szkucin. 2012.
 7. Opinia przyrodnicza dotycząca przebudowy drogi leśnej w leśnictwach Krzyżówki, Salachowy Bór, Obręb ewidencyjny Miedzierza, Mościska, Plenna, gminy smyków, Radoszyce. 2012.
 8. Opinia przyrodnicza dotycząca przebudowy dwóch dróg leśnych w leśnictwie Krzyżówki i  Salachowy Bór, Nadleśnictwo Ruda Maleniecka. 2012.
 9. Opinia przyrodnicza dotycząca przebudowy drogi leśnej w oddz. 2/3, 13/14 o długości około 1 km, położonej w leśnictwie Bieliny (Obręb ewidencyjny Lelitków, gmina Stąporków). 2012.
 10. Opinia przyrodnicza dotycząca przebudowy drogi leśnej o długości około 2 km w leśnictwie Mościska (Obręb ewidencyjny Niekłań Wielki, gmina Stąporków). 2012.
 11. Opinia przyrodnicza dotycząca przebudowy drogi leśnej  o długości ok 3 km w leśnictwie Kawęczyn (Obręb ewidencyjny Wólka Smolana, Małachów, Cisownik, gmina Smyków). 2012.
 12. Opinia przyrodnicza dotycząca przebudowy drogi leśnej w leśnictwie Kurzelów o długości 2,7 km (nr 108 i 109 wg docelowej sieci dróg), droga przeciwpożarowa nr 54 (Obręb ewidencyjny Kurzelów, gmina Włoszczowa). 2012.
 13. Opinia przyrodnicza dotycząca przebudowy drogi leśnej w leśnictwie Kurzelów o długości 3300 m (nr 90 i 91 wg docelowej sieci dróg), droga przeciwpożarowa nr 65 i 66 (Obręb ewidencyjny Kurzelów, gmina Włoszczowa). 2012.
 14. Opinia przyrodnicza dotycząca przebudowy drogi leśnej w leśnictwie Sułków o długości 3100 m (nr 165 wg docelowej sieci dróg), droga przeciwpożarowa nr 21 (Obręb ewidencyjny Sułków, gmina Krasocin). 2012.
 15. Opinia przyrodnicza dotycząca budowy drogi leśnej  w leśnictwie Konieczno o długości około 0,9 km  (Obręb ewidencyjny Konieczno, gmina Włoszczowa). 2012.
 16. Opinia przyrodnicza dotycząca przebudowy drogi leśnej (część drogi nr 124 wg docelowej siec dróg) o długości około 2,2 km, położonej w leśnictwie Pękowiec (Obręb ewidencyjny Silpia Duża, gmina Włoszczowa). 2012.
 17. Opinia przyrodnicza dotycząca wpływu wykorzystania gruntów leśnych-sieci dróg leśnych (gruntowych, utwardzonych kamieniem na odcinku około 3600 m w obrębie leśnym Lubawka) w celu transportu urobku kruszywa mineralnego z kopalni porfiru w Okrzeszynie. 2012.
 18. Opinia przyrodnicza dotycząca budowy drogi leśnej (część drogi gruntowej II-d) o długości około 3,2 km w leśnictwach Bugaj i Gadka (Obręb leśny Starachowice, Nadleśnictwo Starachowice). 2012.
 19. Opinia przyrodnicza dotycząca łąki na terenie działki nr 648 położonej w miejscowości Olszanowice, gmina Fałków. 2012.
 20. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. 2012.
 21. Inwentaryzacja zieleni dla obszaru inwestycji pn. "Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach". 2012.
 22. Opinia przyrodnicza wraz z oceną oddziaływania na szatę roślinną inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego w miejscowości Sędziejowice, gmina Chmielnik (działka o numerze ewidencyjnym 416 obręb 0018 Sędziejowice). 2012.
 23. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla prac pod nazwą: "Konserwacja rzeki Krasnej w km 14+000-18+400 tj. 4400 mb w miejscowości Luta i Bień gmina Stąporków". 2012.
 24. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mierzawie w km 52+850-55+350 w miejscowości Krzelów, Białowieża i w km 37+000-40+490 w miejscowości Sędziszów, gmina Sędziszów". 2012.
 25. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szkółki kontenerowej, służącej do produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w Nadleśnictwie Daleszyce, leśnictwie Marzysz. 2012.

2011 r.

Na górę strony

 1. Uzupełnienie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia "Budowa drogi powiatowej nr 0152T Tyniec-Oksa-Mieronice-Miąsowa w km 24+550-28+550 wraz z budową mostu w km 28+048 nad rzeką Biała Nida w miejscowości Jaców, gmina Małogoszcz" -część botaniczna. 2011.
 2. Opinia wstępna dotycząca warunków przyrodniczych terenu oznaczonego jako "Księży Las" we wsi Lipa, gmina Ruda Maleniecka w kontekście rozważanej inwestycji polegającej na udokumentowaniu, a następnie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową. 2011.
 3. Wpływ planowanej kopalni Łagów V, powiat Kielce na stan zachowania otaczającej szaty roślinnej. 2011.
 4. Opinia przyrodnicza do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia Jędrzejowska z uwzględnieniem Natura 2000 - część botaniczna. 2011.
 5. Monitoring siedlisk przyrodniczych zróżnicowanych inwestycji w Jura Park za 2010 r.
 6. Opinia dendrologiczna dotycząca 15 sztuk drzew lipy drobnolistnej Tilia cordata stanowiących pomniki przyrody w miejscowości Nagłowice. 2011.
 7. Opinia przyrodnicza dotycząca odbudowy zbiornika wodnego koło Nowej Wsi w gminie Nagłowice. 2011.
 8. Część przyrodnicza do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu produkcyjnego płytek ceramicznych oraz wolnostojącego budynku magazynowego wraz z placem magazynowym  o pow. do 8,0 ha i zjazdem z drogi publicznej realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 398/2 w miejscowości Trzemoszna, gmina Końskie". 2011.
 9. Opinia przyrodnicza dotycząca zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi leśnej-dojazd pożarowy nr 27-położonej w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka, Leśnictwa: Lipa, Szkucin, oddziały 187-199". 2011.
 10. Opinia przyrodnicza dotycząca budowy utwardzonej drogi o długości około 1397,77 m, położonej w leśnictwie Konieczno (Obręb ewidencyjny Konieczno, Gmina Włoszczowa). 2011.
 11. Opinia przyrodnicza dotycząca przebudowy drogi o długość około 1053,93 m, położonej w leśnictwie Konieczno (Obręb Ewidencyjny Konieczno, Gmina Włoszczowa). 2011.
 12. Uproszczona opinia oddziaływania na środowisko dotycząca przebudowy dwóch odcinków- pierwszy o długość 1425,80 m drugi o długości 844,10 m w leśnictwie Gościęcin. 2011.
 13. Wykonanie wniosku do właściwych organów rządowych o zezwolenie na zniszczenie populacji gatunków prawnie chronionych; inwestycja Kopalnia Łagów V. 2011
 14. Ocena oddziaływania na środowisko zadania "Eksploatacja złoża siarki w rejonie jeziora Osieckiego w miejscowości Osiek i Mikołajów gmina Osiek" - część botaniczna. 2011.
 15. Ocena oddziaływania planowanej kopalni Łagów-Nowy Staw, powiat Kielce - część botaniczna. 2011.
 16. Poszerzenie obszaru eksploatacji złóż piasków w kompleksie lasów państwowych położonych pomiędzy miejscowością Szczypiec i Chruścice na NE od Pińczowa-opinia przyrodnicza. 2011.
 17. Wykonania ekspertyzy w sprawie nielegalnej wycinki drzew z terenu działki nr 470/9 położonej w miejscowości Gliniany gm. Ożarów. 2011.
 18. Opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko dla lokalizacji oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach w gminie Górno - część przyrodnicza. 2011.
 19. Opinia przyrodnicza dotycząca odwodnienia terenu budowy ulicy Kolejowej w Ćmielowie, gmina Ćmielów, województwo świętokrzyskie. 2011.
 20. Wpływ planowanej kopalni Łagów III, powiat Kielce na stan zachowania otaczającej szaty roślinnej. 2011.
 21. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi leśnej o długości 1196,5 m (od km 1 + 723,5 do km 2 + 920) w leśnictwie Orłowiny, gmina Łagów. 2011.
 22. Opinia botaniczna dotycząca poszerzenia wydobycia piasku ze złoża Tokarnia II. 2011.
 23. Opinia przyrodnicza dotycząca budowy drogi leśnej w leśnictwach Bielina, Sułków, droga pożarowa nr 68 (Obręb ewidencyjny Sułków, Gmina Krasocin). 2011.
 24. Opracowanie dotyczące zróżnicowania flory oraz roślinności w zakresie nieleśnych zbiorowisk roślinnych na terenie doliny rzeki Kosówki. 2011.
 25. Udział w uzupełnieniu prognozy oddziaływania na środowisko do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego "Ośrodek rekreacyjny Bzin" na obszarze Miasta Skarżyska-Kamiennej. 2011.
 26. Diagnoza stanu zachowania szaty roślinnej i uwagi do OOŚ dla planowanych do przebudowy odcinków dróg leśnych w Nadleśnictwie Daleszyce. 2011.
 27. Waloryzacja przyrodnicza terenu w granicach planowanego poszerzenia eksploatacji złoża Gliniany w kierunku północnym. 2011.
 28. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z oceną oddziaływania na środowisko przyrodnicze inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów. 2011.
 29. Opinia dotycząca wieku  drzew usuniętych bez zezwolenia, z nieruchomości położonej w miejscowości Gliniany. 2011.
 30. Waloryzacja przyrodnicza terenu w granicach planowanego poszerzenia obszaru eksploatacji złoża piaskowców kwarcytowych "Bukowa Góra" w woj. Świętokrzyskim. 2011.
 31. Diagnoza stanu zachowania przyrody wraz z uwagami do oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na remoncie drogi leśnej nr 220/349 w leśnictwie Niestachów, Nadleśnictwo Daleszyce. 2011.
 32. Diagnoza stanu zachowania przyrody wraz z uwagami do oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie dróg leśnych nr 220/260, 220/316, 220/315  w leśnictwie Niestachów, Nadleśnictwo Daleszyce. 2011.
 33. Diagnoza stanu zachowania przyrody wraz z uwagami do oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie drogi leśnej w oddz. 67, 66, 65, 62 w leśnictwie Niestachów, Nadleśnictwo Daleszyce. 2011.
 34. Diagnoza stanu zachowania przyrody wraz z uwagami do oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie dróg leśnych nr inw. 220/39, 220/259 w leśnictwie Niestachów, Nadleśnictwo Daleszyce. 2011.
 35. Diagnoza stanu zachowania przyrody wraz z uwagami do oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie drogi leśnej w leśnictwie Łuczewnica, Nadleśnictwo Daleszyce. 2011.
 36. Waloryzacja przyrodnicza wraz z oceną oddziaływania na środowisko przyrodnicze przedsięwzięcia p.n. Budowa Centrum Kongresowo-Rekreacyjnego "Szwajcaria Bałtowska" w miejscowości Bałtów pow. ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie. 2011.
 37.  Przyrodnicze uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni Ścieków w gminie Górno, województwo świętokrzyskie. 2011.

2010 r.

Na górę strony

 1. Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad budową gazociągu Kowala-Jędrzejów. 2010
 2. Waloryzację doliny rzeki Pilicy
 3. Monitoring siedlisk przyrodniczych zróżnicowanych inwestycji Jura Park w Bałtowie. 2010
 4. Opracowanie części raportu oddziaływania na środowisko dla zbiornika wodnego w miejscowości Kluczewsko. 2010.
 5. Opracowanie części raportu oddziaływania na środowisko dla obiektów w Mikułowicach. 2010.
 6. Opracowanie części raportu oddziaływania na środowisko dla obiektów w Mikułowicach. 2010.
 7. Uzupełnienie do diagnozy stanu zachowania przyrody na terenie planowanej inwestycji odtworzenia zbiornika wodnego i budowy zaplecza turystycznego w miejscowości Kaczka. 2010.
 8. Diagnoza stanu zachowania szaty roślinnej i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko projektowanej Kopalni Piasku Mosty III koło Chęcin. 2010.
 9. Opinia przyrodnicza dotycząca wpływu budowy i funkcjonowania stacji kontroli pojazdów z warsztatem samochodowym przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach na otaczającą szatę roślinną. 2010.
 10. Opinia przyrodnicza dotycząca wpływu wydobywania złoża kruszywa naturalnego na otaczającą szatę roślinną w Zalesiu, gm. Grójec, woj. mazowieckie. 2010.
 11. Ocena oddziaływania rozbudowy ulicy Wapiennikowej w Kielcach na wartości przyrodnicze otaczającego środowiska oraz ogólnego wpływu na KOCHK. 2010.
 12. Ocena oddziaływania na środowisko zadania "Wydobywanie kopaliny pospolitej–wapieni dewońskich Skrzelczyce I". 2010.
 13. Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie skrzyżowania ul. Piekoszowskiej, ul. Malików, ul. Białogońskiej" w Kielcach na środowisko przyrodnicze (część florystyczna). 2010.
 14. Ocena oddziaływania na środowisko zadania "Wydobywanie kopaliny pospolitej-wapieni w Radkowicach". 2010.
 15. Ocena oddziaływania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku od Ostrowca Świętokrzyskiego do Bałtówki na siedliska przyrodnicze oraz ogólnego wpływu na znajdujące się w pobliżu obszary chronione (część botaniczna). 2010.
 16. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby inwestycji polegającej na eksploatacji złoża "Łagów-Zagościniec". 2010.
 17. Opracowanie wkładki do raportu oddziaływania na środowisko w części przyrody ożywionej, obejmującej wpływ inwestycji Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce, gmina Górno na obszary Natura 2000. 2010.
 18. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na eksploatacji złoża wapieni i gez jurajskich ze złoża "Zajączków-Wesoła" w miejscowości Zajączków gm. Piekoszów. 2010.
 19. Informacja do karty inwestycji planowanej kopalni piasku "Dziebałtów I" w miejscowości Gatniki, gmina Końskie. 2010.
 20. Wpływ przebudowy i rozbudowy ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych na otaczającą szatę roślinną. 2010.
 21. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej - część botaniczna- na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko inwestycji: "Rozbudowa drogi wojew. nr 776 na odcinku od granic województwa do Buska Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy". 2010.
 22. Część przyrodnicza do raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn. "Wznowienie eksploatacji złoża Ołowianka-Zakład Miedzianka". 2010.
 23. Ocena oddziaływania na środowisko zadania "Eksploatacja złoża siarki w rejonie jeziora Osieckiego w miejscowości Osiek i Mikołajów gmina Osiek". 2010.
 24. Raport przyrodniczy i ocena oddziaływania na środowisko projektowanej drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł "Kostomłoty". 2010.
 25. Część przyrodnicza do oceny oddziaływania na środowisko zadania "Eksploatacja wapieni jurajskich ze złoża Lipkowa Góra" w miejscowości Gnieździska, gmina Łopuszno. 2010.
 26. Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle o nr 1516001 i 1516007 o łącznej długości 3800 m". 2010.
 27. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Odkrywkowej eksploatacji piasków kwarcytowych w poszerzonych granicach złoża "Czostków pole B"(część przyrodnicza). 2010.
 28. Waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Pilicy na odcinku od Szczekocin do granic województwa śląskiego, z wyłączeniem uregulowanego fragmentu w obrębie miejscowości Koniecpol. 2010.
 29. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi leśnej-dojazd pożarowy nr 26-położonej w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka, Leśnictwo Radoszyce, oddziały 115-116,110-111, 105-106". 2010.
 30. Diagnoza stanu przyrodniczego oraz ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i zmianie technologii urabiania w kopalni wapieni i margli w Wierzbicy woj. mazowieckie. 2010.
 31. Część przyrodnicza do prognozy oddziaływania na środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu gminy Słupia Jędrzejowska. 2010.
 32. Opracowanie części botanicznej do "Raportu o oddziaływanie na środowisko projektowanej eksploatacji złoża wapieni dewońskich Łagów-Nowy Staw". 2010.

2009 r.

Na górę strony

 1. Opinia przyrodnicza dotycząca stanu zachowania szaty roślinnej na terenie planowanej kopalni "Stojewsko", gmina Krasocin, powiat Włoszczowa.
 2. Opinia przyrodnicza dotycząca stanu zachowania szaty roślinnej na terenie planowanej kopalni "Gumienice", gmina Pierzchnica, powiat Kielce.
 3. Opinia przyrodnicza dotycząca stanu zachowania szaty roślinnej na terenie wokół kopalni "Ostrówka", gmina Chęciny, powiat Kielce.
 4. Opinia przyrodnicza dotycząca stanu zachowania szaty roślinnej na terenie planowanej kopalni w Łagowie, powiat Kielce.
 5. Diagnoza przyrodnicza oraz ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: wydobywanie piaskowca kwarcytowego ze złoża "Bukowa Góra".
 6. Opinia przyrodnicza dotycząca stanu zachowania szaty roślinnej na terenie planowanej kopalni odkrywkowej iłów ceramicznych w Borkowicach, powiat Przysucha.
 7. Opinia przyrodnicza dotycząca stanu zachowania szaty roślinnej na terenie planowanej piaskowni w Ługowicach, gmina Mogielnica, powiat Grójec.
 8. Opinia przyrodnicza w sprawie wpływu projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Chmielnik-Osiek na szatę roślinną, wraz z budową obwodnicy miejscowości Kurozwęki w województwie świętokrzyskim.
 9. Opinia przyrodnicza w sprawie wpływu projektowanej rozbudowy drogi krajowej S-7 na stan szaty roślinnej na odcinku obwodnicy Kielc.
 10. Opinia przyrodnicza w sprawie wpływu projektowanej rozbudowy drogi krajowej S-7 na stan szaty roślinnej na odcinku pomiędzy Chęcinami a Jędrzejowem.
 11. Opinia przyrodnicza w sprawie wpływu projektowanej rozbudowy drogi krajowej S-7 na stan szaty roślinnej na odcinku od Jędrzejowa do granic województw: świętokrzyskiego i małopolskiego.
 12. Inwentaryzacja przyrodnicza na obszarze projektowanej  rozbudowy drogi krajowej  nr 42 ( obwodnica Wąchocka i Parszowa)
 13. Opinia przyrodnicza w sprawie wpływu projektowanej rozbudowy drogi krajowej 42 na stan szaty roślinnej na odcinku obwodnicy Starachowic.
 14. Opinia przyrodnicza dotycząca projektowanej budowy obwodnicy miasta Opatowa oraz jej wpływu na szatę roślinną.  
 15. Ocena oddziaływania trasy S-74 na wartości przyrodnicze proponowanej Ostoi Natura 2000 "Dolina Bobrzy".
 16. Ocena oddziaływania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy woj. świętokrzyskiego do m. Busko-Zdrój na proponowany obszar Natura 2000 "Ostoja Szaniecko-Solecka"  (część botaniczna).
 17. Opinia przyrodnicza w sprawie wpływu projektowanej rozbudowy drogi krajowej 73 na odcinku Kielce-Wola Morawicka z obwodnicą Morawicy.
 18. Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy drogi ekspresowej S-74 na odcinku Mniów-Kostomłoty.
 19. Raport oddziaływania na środowisko z zakresu szaty roślinnej inwestycji "Płyta gnojowa na działce nr 11 w Warce przy ul.Łąkowej".
 20. Opis przyrodniczy do raportu oddziaływania na środowisko dla budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Morawica.
 21. Raport przyrodniczy dot. przebudowy i rozbudowy ul. Piekoszowskiej w Kielcach.
 22. Opinia przyrodnicza na terenie złoża "Dziewiątle".
 23. Opinia przyrodnicza na terenie osiedla wczasowego w Sielpi.
 24. Opinia przyrodnicza w dolinie Białej Nidy.
 25. Opinia przyrodnicza dotycząca stanu zachowania szaty roślinnej na terenie planowanej kopalni "Łagów II" w Łagowie, powiat Kielce.
 26. Analiza siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na drodze powiatowej Nr 0324T Huta Nowa -Św. Krzyż.
 27. Opis przyrodniczy do raportu oddziaływania na środowisko przystani kajakowej koło Chrobrza.
 28. Analiza siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ocena oddziaływania inwestycji na środowisko (Jura Park).
 29. Diagnoza stanu zachowania przyrody i uwagi do raportu oddziaływania na środowisko inwestycji budowy drogi leśnej w leśnictwie Marzysz i Niestachów, Nadleśnictwo Daleszyce.
 30. Diagnoza stanu zachowania szaty roślinnej do Raportu oddziaływania na środowisko inwestycji południowa obwodnica Kielc.
 31. Opinia przyrodnicza na terenie planowanego zbiornika wodnego w Mostkach.
 32. Opinia przyrodnicza w sprawie wpływu projektowanego zbiornika wodnego w Korytnicy na stan szaty roślinnej.

2008 r.

Na górę strony

 1. Opinia przyrodnicza na temat zasobów przyrodniczych odcinka doliny Białej Nidy (Lipnica-ujście Wiernej Rzeki). [Donimirski  Pałac Pugetów Business Center, Kraków]
 2. Waloryzacja przyrodnicza z analizą rozwiązań zapobiegających i ograniczających negatywne, wzajemne oddziaływania ruchu lotniczego w zakresie flory, na naturalne środowisko przyrodnicze w rejonie projektowanego Regionalnego Portu Lotniczego Kielce.[Urząd Miasta Kielce]
 3. Opinia przyrodnicza dotycząca stanu zachowania szaty roślinnej na odcinku drogi Jedlnica - Bolmin, gmina Chęciny. [Geoservice]
 4. Opinia w sprawie wpływu projektowanej drogi leśnej na przyrodę w leśnictwie Zawidza w oddziałach: 175/191, 176/192, 176/177, 166/177, 167/178, 168/179, 169/180, obrębu Klimontów nadleśnictwo Staszów. [Nadleśnictwo Staszów]
 5. Opracowania ekofizjograficzne Kielc- diagnoza stanu i funkcjonowania szaty roślinnej wraz ze wskazaniem stopnia jej zagrożenia i możliwości ograniczenia. [SGGW Warszawa]
 6. Ocena oddziaływania na środowisko planowanych działań gospodarczych w drzewostanach z zamierającym jesionem w wybranych wydzieleniach leśnych Nadleśnictwa Włoszczowa. [Nadleśnictwo Włoszczowa]
 7. Koreferat do raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz ze studium uciążliwości projektowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Doprowadzenie gazu do Jędrzejowa. [Świętokrzyski Urząd Wojewódzki]
 8. Opinia przyrodnicza dotycząca stanu zachowania szaty roślinnej na terenie działki z przeznaczeniem do obsługi ruchu turystycznego w Hucie Szklanej, gmina Bieliny. [Urzęd Gminy Bieliny]
 9. Opinia przyrodnicza dotycząca stanu zachowania szaty roślinnej na terenie leżącym wokół Jaskini Zbójeckiej w gminie Łagów, powiat Kielce, przeznaczonym na budowę centrum kulturowo-rekreacyjnego. [Geoservice, Kielce]
 10. Opinia przyrodnicza dotycząca stanu zachowania szaty roślinnej wokół płyty obornikowej na terenie "Farmy Sielanka" w Warce, woj. mazowieckie. [Ekoterra, Kielce]
 11. Raport o stanie zachowania szaty roślinnej na powierzchni projektowanego zbiornika wodnego w okolicach Radoszyc woj. świętokrzyskie. [Eko Inwest, Kielce]
 12. Opinia przyrodnicza w sprawie wpływu projektowanej drogi leśnej w Leśnictwie Czarny Las w oddziałach 125, 126/132, 127/133, 128/134 obrębu Niekłań Nadleśnictwo Stąporków. [Nadleśnictwo Stąporków]
 13. Opinia przyrodnicza w sprawie wpływu projektowanej drogi leśnej w Leśnictwie Mościska w oddziałach 25/24, 44/43, 54/53, 69/68, 82/81 obrębu Niekłań Nadleśnictwo Stąporków. [Nadleśnictwo Stąporków]
 14. Opinia przyrodnicza dotycząca stanu zachowania szaty roślinnej na odcinku drogi Gustawów-Kucębów, gmina Stąporków. [TBOP, Kielce]
 15. Opinia przyrodnicza dotycząca stanu zachowania szaty roślinnej na odcinku drogi Luta Druga-Luta Trzecia w gminie Stąporków, woj. świętokrzyskie. [TBOP, Kielce]
 16. Opinia przyrodnicza dotycząca stanu zachowania szaty roślinnej na odcinku planowanej drogi E-77 pomiędzy Suchedniowem a Gózdem, na obszarze nadleśnictwa Suchedniów. [TBOP, Kielce]
 17. Raport o stanie zachowania środowiska przyrodniczego na działkach o numerach geodezyjnych 1206, 163/2, 164/14, 164/15, 164/17 w gminie Nowa Słupia. [Gmina Nowa Słupia]
 18. Opinia przyrodnicza w sprawie wpływu projektowanej obwodnicy na stan flory roślinnej na trasie przebiegu obwodnicy Parszowa i Wąchocka-droga krajowa nr 42. [ Zakładu Ochrony Środowiska Inwesteko]
 19. Opinia dendrologiczna [UMiG Starachowice]

2007 r.

Na górę strony

 1. Raportu o stanie środowiska przyrodniczego w otoczeniu planowanej drogi ekspresowej S-74 na odcinku Mniów-Kostomłoty. [Transprojekt Warszawa]
 2. Raport o stanie środowiska przyrodniczego-część botaniczna w otoczeniu planowanego lotniska woj. świętokrzyskie. [ Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach]

 

Opracowania w Parkach Narodowych

2018 r.

 1. Przygotowanie i przedstawienie referatu na konferencji naukowej wykonanego w ramach realizacji projektu LIFE12 NAT/PL/000034 pn: “Natura w mozaice-ochrona gatunków i siedlisk w obszarze “Pieniny"; [Pieniński Park Narodowy]

2017 r.

 1. Monitoring płazów w ramach projektu "LIFE Pieniny PL" w Pienińskim Parku Narodowym

2016 r.

 1. Monitoring płazów w ramach projektu "LIFE Pieniny PL" w Pienińskim Parku Narodowym

2015 r.

 1. Wykonanie zdjęć fitosocjologicznych w zbiorowiskach nieleśnych Białowieskiego Parku Narodowego
 2. Monitoring płazów w ramach projektu "LIFE Pieniny PL" w Pienińskim Parku Narodowym

2014 r.

 1. Plan Ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego

2013 r.

 1. Plan Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

 

Opracowania w Parkach Krajobrazowych

Na górę strony

2019 r.

 1. Projekt planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego; ETAP 3

2018 r.

 1. Projekt planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego; ETAP 2

2017 r.

 1. Projekt planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego; ETAP 1

2010 r.

 1. Wykonanie opracowania tekstowo-graficznego do ścieżki przyrodniczo-historycznej w Cisowsko-Orłowińskim Parku Krajobrazowym.

2009 r.

 1. Inwentaryzacja florystyczna i fitosocjologiczna Szanieckiego Parku Krajobrazowego W: Plan ochrony parku.
 2. Inwentaryzacja florystyczna i fitosocjologiczna Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego W: Plan ochrony parku (wsp. B. Piwowarski i E. Bróż).

2008 r.

 1. Inwentaryzacja florystyczna i fitosocjologiczna Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego W: Plan ochrony parku (wsp. J. Solon).

1996 r.

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

1995 r.

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. (wsp. E. Bróż).

1994 r.

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza i waloryzacja szaty roślinnej projektowanego Kielecko-Chęcińskiego Parku Krajobrazowego. Zarząd Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia. (wsp. E. Bróż).

Opracowania Obszarów Chronionego Krajobrazu

2015 r.

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2014 r.

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2013 r.

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 2. Inwentaryzacja przyrodnicza Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Opracowania w rezerwatach przyrody

Na górę strony

2022 r.

 1. Plan ochrony rezerwatu przyrody Wisła pod Zawichostem. Etap 3 - końcowy [RDOŚ w Kielcach]

Na górę strony

2021 r.

 1. Plan ochrony rezerwatu przyrody Słopiec. Etap 2 [RDOŚ w Kielcach]
 2. Plan ochrony rezerwatu przyrody Krzyżanowice. Etap 2 [RDOŚ w Kielcach]
 3. Plan ochrony rezerwatu przyrody Wisła pod Zawichostem. Etap 2 [RDOŚ w Kielcach]

Na górę strony

2020 r.

 1. Plan ochrony rezerwatu przyrody Słopiec. Etap 1 [RDOŚ w Kielcach]
 2. Plan ochrony rezerwatu przyrody Krzyżanowice. Etap 1 [RDOŚ w Kielcach]
 3. Plan ochrony rezerwatu przyrody Wisła pod Zawichostem. Etap 1 [RDOŚ w Kielcach]

Na górę strony

2018 r.

 1. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych polegających na uzupełnieniu stanu wiedzy w rezerwatach przyrody: Barcza, Kręgi Kamienne, Zachełmie, Skały pod Adamowem, Skały w Krynkach, Skałki Piekło pod Niekłaniem, Góra Dobrzeszowska, Perzowa Góra, Piekiełko Szkuckie, Gagaty Sołtykowskie. [RDOŚ w Kielcach]
 2. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych w rezerwatach przyrody: Góry Wschodnie, Przęślin,
  Skowronno. [RDOŚ w Kielcach]

2017 r.

 1. Plan ochrony rezerwatu przyrody Murawy Dobromierskie [RDOŚ w Kielcach]

2016 r.

 1. Plan ochrony rezerwatu przyrody Koryciny [RDOŚ w Białymstoku]
 2. Plan ochrony rezerwatu przyrody Oleszno [RDOŚ w Kielcach]

2015 r.

 1. Plan ochrony rezerwatu przyrody Pazurek [RDOŚ Kraków]

2012 r.

 1. Plan ochrony rezerwatu przyrody "Góra Miedzianka" na okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2032 r. RDOŚ Kielce.
 2. Plan ochrony rezerwatu przyrody "Skorocice". Na okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2032 r. RDOŚ Kielce.

2011 r.

 1. Plan ochrony rezerwatu przyrody "Owczary" na okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2031 r. RDOŚ Kielce.
 2. Plan ochrony rezerwatu przyrody "Zachełmie" na okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2031 r. RDOŚ Kielce.

2007 r.

 1. Szata roślinna rezerwatu "Białe Ługi". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr. Redakcja i wykonanie Planu ochrony rezerwatu "Białe Ługi".

2006 r.

 1. Szata roślinna rezerwatu "Krzemionki Opatowskie" (wsp. E. Bróż). W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.

2005 r.

 1. Szata roślinna rezerwatu "Góry Pieprzowe". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.
 2. Szata roślinna rezerwatu "Oleszno II". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.
 3. Szata roślinna rezerwatu "Ewelinów". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr. Redakcja i wykonanie Planu ochrony rezerwatu "Ewelinów".

2003 r.

 1. Szata roślinna rezerwatu "Zamczysko Turskie". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr. Redakcja i wykonanie Planu ochrony rezerwatu "Zamczysko Turskie".
 2. Szata roślinna rezerwatu "Sufraganiec". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.
 3. Szata roślinna rezerwatu "Biesak Białogon". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.

2001 r.

 1. Szata roślinna rezerwatu "Wroni Dół". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.
 2. Szata roślinna rezerwatu "Polana Polichno". W Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.
 3. Szata roślinna rezerwatu "Lubcza". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.

2000 r.

 1. Szata roślinna rezerwatu "Skały pod Adamowem". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.
 2. Szata roślinna rezerwatu "Barcza". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.

1999 r.

 1. Szata roślinna rezerwatu "Zielonka". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.
 2. Szata roślinna rezerwatu "Cisów". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.

1998 r.

 1. Szata roślinna rezerwatu "Skały w Krynkach". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.
 2. Szata roślinna rezerwatu "Rosochacz". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.

1997 r.

 1. Szata roślinna rezerwatu "Ługi". W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.
 2. Szata roślinna rezerwatu "Lisiny Bodzechowskie" . W: Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.
 3. Szata roślinna rezerwatu "Ulów". W Plan ochrony rezerwatu. Woj. Konser. Przyr.

1994 r.

 1. Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu "Wykus". Woj. Konser. Przyr. (wsp.
  E. Bróż).

 

Inwentaryzacje przyrodnicze gmin

Na górę strony

2008 r.

 1. Szata roślinna gminy Oksa. W: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa świętokrzyskiego. Woj. Konser. Przyr. Redaktor interdyscyplinarnego opracowania.
 2. Szata roślinna gminy Nagłowice. W: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa świętokrzyskiego. Woj. Konser. Przyr. Redaktor interdyscyplinarnego opracowania.

2006 r.

 1. Szata roślinna gminy Końskie. W: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa świętokrzyskiego. Woj. Konser. Przyr. Redaktor interdyscyplinarnego opracowania.
 2. Szata roślinna gminy Smyków. W: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa świętokrzyskiego. Woj. Konser. Przyr. Redaktor interdyscyplinarnego opracowania.

2004 r.

 1. Szata roślinna gminy Ruda Maleniecka. W: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa świętokrzyskiego. Woj. Konser. Przyr. Redaktor interdyscyplinarnego opracowania.

2001 r.

 1. Szata roślinna gminy Fałków. W: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa świętokrzyskiego. Woj. Konser. Przyr. Redaktor interdyscyplinarnego opracowania.

2000 r.

 1. Szata roślinna gminy Radoszyce. W: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa świętokrzyskiego. Woj. Konser. Przyr.

1999 r.

 1. Szata roślinna gminy Łopuszno. W: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa świętokrzyskiego. Woj. Konser. Przyr.

1998 r.

 1. Szata roślinna gminy Krasocin. W: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa świętokrzyskiego. Woj. Konser. Przyr. (wsp. J. Łuszczyński).

1997 r.

 1. Szata roślinna gminy Włoszczowa. W: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa świętokrzyskiego. Woj. Konser. Przyr.

1995 r.

 1. Szata roślinna gminy Piekoszów. W: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa świętokrzyskiego. Woj. Konser. Przyr.

1994 r.

 1. Szata roślinna gminy Chęciny. W: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa świętokrzyskiego. Woj. Konser. Przyr.(wsp. E. Bróż).
 2. Szata roślinna gminy Małogoszcz. W: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin województwa świętokrzyskiego. Woj. Konser. Przyr .(wsp. E. Bróż).

 

Inwentaryzacja siedliskowa w Lasach Państwowych

Na górę strony

2010 - 2011 r.

 1. Na zlecenie BULiGL Radom w ramach prac nad LKP (Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Świętokrzyska) wykonano ponad 360 zdjęć fitosocjologicznych oraz kartowano zbiorowiska roślinnych dla obrębów Suchedniów, Bliżyn i Siekierno w nadleśnictwie Suchedniów.

2007 r.

  W ramach ogólnopolskiej inwentaryzacji i weryfikacji siedlisk leśnych i nieleśnych w Lasach Państwowych wykonano prace dla RDLP Radom. Badaniami objęto 9 Nadleśnictw leżących w województwie świętokrzyskim, bądź na jego granicy, były to:
  1. Nadleśnictwo Barycz
  2. Nadleśnictwo Chmielnik
  3. Nadleśnictwo Jędrzejów
  4. Nadleśnictwo Łagów
  5. Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski
  6. Nadleśnictwo Pińczów
  7. Nadleśnictwo Suchedniów
  8. Nadleśnictwo Włoszczowa
  9. Nadleśnictwo Zagnańsk

Natura 2000

Na górę strony

2022 r.

 1. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052. [RDOŚ Rzeszów]
 2. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu PLH180021. [RDOŚ Rzeszów]
 3. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030. [RDOŚ Rzeszów]
 4. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049. [RDOŚ Rzeszów]
 5. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Lasy Sieniawskie PLH180054. [RDOŚ Rzeszów]
 6. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Nad Husowem PLH180025. [RDOŚ Rzeszów]
 7. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055. [RDOŚ Rzeszów]
 8. Opracowanie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja nad Baryczą PLH020041 - etap II. [RDOŚ Wrocław]

Na górę strony

2021 r.

 1. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Dolina Górnej Pilicy PLH260018 [RDOŚ Kielce]
 2. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Dolina Białej Nidy PLH260013 [RDOŚ Kielce]
 3. Prace fitosocjologiczne w obszarze Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej [BULiGL Lublin]
 4. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Lasy Sieniawskie PLH180054. [RDOŚ Rzeszów]
 5. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Nad Husowem PLH180025. [RDOŚ Rzeszów]
 6. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055. [RDOŚ Rzeszów]

2020 r.

 1. Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000- jaskinie nieudostępnione do zwiedzania w obszarze Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie. [RDOŚ Kielce]
 2. Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000- wydra w obszarze Natura 2000 Dolina Bobrzy. [RDOŚ Kielce]
 3. Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000- ważki. [RDOŚ Kielce]
 4. Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sobkowsko-Korytnicka PLH260032. [RDOŚ Kielce]
 5. Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000- płazy. [RDOŚ Kielce]
 6. Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Dolina Kamiennej PLH260019. [RDOŚ Kielce]
 7. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Żyznów PLH260036. [RDOŚ Kielce]
 8. Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000- mięczaki. [RDOWykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000- chrząszcze. [RDOŚ Kielce]
 9. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Lasy Sieniawskie PLH180054. [RDOŚ Rzeszów]
 10. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu PLH180021. [RDOŚ Rzeszów]
 11. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Nad Husowem PLH180025. [RDOŚ Rzeszów]
 12. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055. [RDOŚ Rzeszów]
 13. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030. [RDOŚ Rzeszów]
 14. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049. [RDOŚ Rzeszów]
 15. Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych i przygotowaniem danych w standardzie GIS dla obszarów Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052. [RDOŚ Rzeszów]
 16. Opracowanie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja nad Baryczą PLH020041 - etap I. [RDOŚ Wrocław]
 17. Ekspertyza entomologiczna w obszarach natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015 i Dolina Zwoleńki PLH140006. [RDOŚ Warszawa]

2019 r.

 1. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Kras Staszowski PLH260023. [RDOŚ Kielce]
 2. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Dolina Górnej Mierzawy PLH260017, Dolina Mierzawy PLH260020. [RDOŚ Kielce]
 3. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Dolina Czarnej Nidy PLH260016. [RDOŚ Kielce]
 4. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Sobkowsko-Korytnicka PLH260032. [RDOŚ Kielce]
 5. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Dolina Białej Nidy PLH260013. [RDOŚ Kielce]
 6. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Dolina Kamiennej PLH260019. [RDOŚ Kielce]
 7. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Żyznów PLH260036. [RDOŚ Kielce]
 8. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Dolina Górnej Pilicy PLH260018. [RDOŚ Kielce]
 9. Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000- torfowiska. [RDOŚ Kielce]
 10. Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000- siedliska związane z wodami i terenami podmokłymi. [RDOŚ Kielce]

2018 r.

 1. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszaru Natura 2000: Dolina Warkocza PLH260021. [RDOŚ Kielce]
 2. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszaru Natura 2000: Przełom Lubrzanki PLH260037. [RDOŚ Kielce]
 3. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszaru Natura 2000: Ostoja Barcza PLH260025. [RDOŚ Kielce]
 4. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszaru Natura 2000 Góry Pieprzowe. [RDOŚ Kielce]

2016 r.

 1. Monitoring stanu ochrony oraz uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony na terenie obszaru Natura 2000 Jezioro Kubek [RDOŚ w Poznaniu]

2013 r.

 1. PZO Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040; [RDOŚ Kielce]
 2. Opracowanie projektu PZO - umieszczenie na PIK projektów planów dla obszarów Natura 2000.

2012 r.

 1. PZO Ostoja Stawiany PLH260033; [RDOŚ Kielce]
 2. PZO Ostoja Popradzka PLH120019; [Small Gis]Ø RDOŚ Kraków

2011 r.

 1. PZO Dolina Bobrzy PLH260014; [RDOŚ Kielce]
 2. PZO Ostoja Nidziańska PLH260003; [RDOŚ Kielce]
 3. PZO Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041; [RDOŚ Kielce]
 4. PZO Dolina Nidy PLB260001; [RDOŚ Kielce]

2010 r.

Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach nasza firma wykonywała i koordynowała prace nad Planami Zadań Ochronnych dla dwóch obszarów Natura 2000 w woj. Świętokrzyskim:

 1. PZO Dolina Krasnej PLH260001
 2. PZO Lasy Suchedniowskie PLH260010
 3.  Zrealizowane projekty były jednymi z pierwszych w kraju w związku, z czym były dużym wyzwaniem, wymagały ogromnego zaangażowania i nakładu pracy. Ostateczny kształt Planów to wynik współpracy wielu specjalistów (botaników, zoologów, geologów), przedstawicieli samorządów, Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych, prywatnych przedsiębiorców i społeczności lokalnych. Zasadniczym celem Planów Zadań Ochronnych było przedstawienie aktualnych wartości przyrodniczych ostoi i wskazanie zagrożeń i sposobów ochrony dla kluczowych przedmiotów ochrony (wybrane typy siedlisk oraz gatunki zwierząt).
  Nasza firma na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach zaangażowana była w realizację projektów:

 4. Plan Zadań Ochronnych dla ostoi Suchy Młyn.
 5. Ekspertyza w zakresie określenia warunków zachowania lub poprawy właściwego stanu ochrony języczki syberyjskiej Ligularia sibirica na obszarze ostoi Natura 2000 Suchy Młyn.

2007 - 2008 r.

 • Prowadzono prace nad wdrażaniem istniejących i nowych ostoi Natura 2000 zleconych przez Ministerstwo Środowiska. Ich wynikiem jest propozycja 30 nowych ostoi w woj. świętokrzyskim. Dzięki temu przedsięwzięciu rząd RP będzie mógł się wywiązać ze zobowiązań nałożonych przez UE na rząd Polski. Prace te wymagały intensywnych badań terenowych i żmudnych opracowań kameralnych. Ich wyniki są opublikowane na stronach internetowych MŚ. Jest to jedno z największych zadań w zakresie ochrony środowiska jakie w ostatnich latach było prowadzone przez Polskę. Uczestniczyło w tym projekcie szereg uczelni krajowych oraz organizacji pozarządowych. W ramach tego zadania pracownicy "Usług Ekologicznych" opracowali następujące ostoje Natura 2000 na Wyżynie Małopolskiej:
 1. Dolina Białej Nidy (B. Piwowarski, A. Przemyski)
 2. Dolina Górnej Mierzawy (część) (A. Przemyski)
 3. Dolina Górnej Pilicy (A. Przemyski, B. Piwowarski)
 4. Dolina Mierzawy (B. Piwowarski)
 5. Dolina Warkocza (A. Przemyski)
 6. Dolina Wschodniej (A. Przemyski)
 7. Kras Staszowski (A. Przemyski, P. Przemyski)
 8. Lasy Cisowsko-Orłowińskie (A. Przemyski, P. Przemyski)
 9. Lasy Skarżyskie (B. Piwowarski)
 10. Łysogóry (uaktualnienie) (B. Piwowarski)
 11. Ostoja Barcza (B. Piwowarski)
 12. Ostoja Brzeźnicka (A. Przemyski)
 13. Ostoja Gaj (B. Piwowarski, A. Przemyski)
 14. Ostoja Gołuchowska (A. Przemyski, P. Przemyski)
 15. Ostoja Jeleniewska (A. Przemyski, P. Przemyski)
 16. Ostoja Kozubowska (A. Przemyski)
 17. Ostoja Pomorzany (A. Przemyski)
 18. Ostoja Sieradowicka (A. Przemyski)
 19. Ostoja Sobkowsko-Korytnicka (A. Przemyski, P. Przemyski)
 20. Ostoja Stawiany (A. Przemyski, P. Przemyski)
 21. Ostoja Szaniecko-Solecka (A. Przemyski)
 22. Ostoja Wierzejska (B. Piwowarski)
 23. Ostoja Żyznów (część) (A. Przemyski)
 24. Przełom Lubrzanki (A. Przemyski)
 25. Uroczyska Lasów Starachowickich (B. Piwowarski)
 26. Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie (A. Przemyski)
 27. Uroczysko Pięty (A. Przemyski, P. Przemyski)

Przy pozostałych ośmiu ostojach A. Przemyski był głównym konsultantem.

Na górę strony